In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Linda Kaiser omgaat met jouw persoonsgegevens. Hiermee wil Linda Kaiser jou zo goed mogelijk inlichten over de gegevens die Linda Kaiser van jou verzamelt, de wijze waarop de gegevens verzameld worden en de verwerking van deze gegevens. Linda Kaiser respecteert de privacy van de bezoekers en vindt het belangrijk dat je hier goed van op de hoogte bent.

 

1 – Over mij
Linda Kaiser verzorgt videoportretten voor ondernemers.
Dit zijn de bedrijfsgegevens:

Website: www.lindakaiser.nl
Telefoonnummer: +31 6 52 360 788
E-mailadres: info@lindakaiser.nl
KVK: 65792564

 

2 – Persoonsgegevens
Linda Kaiser verwerkt de volgende persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam
– Bedrijfsnaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Adres
– Bedrijfsadres
– Postcode
– Woonplaats
– Bankgegevens
– IP-adres
– Offertenummer en factuurnummer

Linda Kaiser komt aan deze gegevens doordat je een offerte hebt aangevraagd, Linda Kaiser een dienst voor je heeft uitgevoerd of omdat je contact met Linda Kaiser hebt opgenomen op welke wijze dan ook. Hierbij heeft Linda Kaiser (enkele) van de bovenstaande persoonsgegevens via jou verkregen. Er is ook een mogelijkheid dat Linda Kaiser jouw persoonsgegevens via openbare bronnen (zoals bijvoorbeeld social media) heeft verkregen.

 

3 – Doeleinden
Linda Kaiser verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer dat volgens de AVG en UAVG mag en voor de doeleinden die hieronder beschreven staan.

Offertes
Wanneer je bij Linda Kaiser een offerte aanvraagt, dan worden je bedrijfs- en persoonsgegevens verwerkt om je een gerichte offerte te kunnen sturen. De bedrijfs- en persoonsgegevens die verwerkt worden zijn je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer. Offertes worden acht jaar bewaard. Dit is namelijk de wettelijke administratieplicht van Linda Kaiser om aan te kunnen tonen wat er aan een factuur vooraf is gegaan.

Facturen
Wanneer je Linda Kaiser een opdracht hebt gegeven, worden de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht verwerkt. Dit zijn in elk geval je naam, bedrijfsnaam, (bedrijfs)adres en e-mailadres. Deze gegevens heeft Linda Kaiser nodig om een factuur te kunnen sturen. Wanneer de factuur wordt uitbetaald zal Linda Kaiser te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Offertes, facturen en betaalgegevens worden acht jaar bewaard.

Contact
Wanneer je contact met Linda Kaiser opneemt via het contactformulier op de website www.lindakaiser.nl, per e-mail, per telefoon, via WhatsApp of social media, dan heeft Linda Kaiser jouw persoonsgegevens ontvangen. Deze verwerkt Linda Kaiser om te kunnen reageren op jouw bericht. In alle gevallen worden de persoonsgegevens maximaal vijf jaar verwerkt. Dit wordt gedaan, zodat Linda Kaiser bijvoorbeeld kan zien wanneer en waarover voor het laatst contact is geweest. Het is in het gerechtvaardigd belang van Linda Kaiser om dat te weten, met als doel dat je goed geholpen kan worden.

In sommige van bovenstaande gevallen heeft Linda Kaiser gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. Linda Kaiser heeft het belang afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan de persoonsgegevens op basis van deze grondslag worden verwerkt. Linda Kaiser zal daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om onze gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

 

4 – Doorgifte
Linda Kaiser deelt jouw gegevens met de volgende derden:
– De hostingpartij van onze website
– WordPress
– Mailservers
– Telefoondiensten
– Betaaldiensten
– Boekhouder

 

5 – Jouw rechten
Linda Kaiser geeft graag meer informatie over de invloed die jij kan uitoefenen op het verwerken van je persoonsgegevens.

Recht op inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om de persoonsgegevens die Linda Kaiser van je verzamelt en verwerkt op te vragen en in te zien. Daarnaast mag je Linda Kaiser verzoeken deze persoonsgegevens te laten corrigeren of te wissen.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer je persoonsgegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, Linda Kaiser jouw persoonsgegevens niet meer nodig heeft of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Recht op dataportabiliteit
Je hebt het recht om de persoonsgegevens die Linda Kaiser van je heeft verzameld te ontvangen en over te dragen aan andere organisaties.

Recht om toestemming in te trekken
Indien Linda Kaiser je gegevens voor een bepaald doel heeft verkregen op basis van jouw toestemming, dan heb je het recht om deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Recht om klachten in te dienen
Ben je het er bijvoorbeeld niet mee eens hoe Linda Kaiser met jouw persoonsgegevens omgaat en wil je hierover een klacht indienen? Je hebt te allen tijde het recht om klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wil je één of meerdere van de bovenstaande rechten uitoefenen? Neem dan contact met Linda Kaiser op via info@lindakaiser.nl.

 

6 – Beveiliging persoonsgegevens
Linda Kaiser heeft verschillende maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Voorbeelden van maatregelen die wij hebben doorgevoerd:
– De gehele website maakt gebruik van een beveiligde SSL-verbinding
– Er wordt antivirus software gebruikt op alle computers

 

7 – Wijzigingen
Linda Kaiser behoud het recht om de privacyverklaring te wijzigen. Indien de privacyverklaring wordt gewijzigd, dan worden klanten hiervan op de hoogte gesteld.

 

Laatst gewijzigd in: december 2022